kent@dehlindesign.com
Här har jag gjort 3D modeller i Zbrush och i modo. Några teckningar o.dyl.